Beste klanten en vrienden, tijdens de wintermaanden plan ik enkele workshops. Deze gaan over algemene technische tips inzake onderhoud, controles voor een rit en opsporen van kleine pannes aan de hand van een flowchart.

Er zal ook een meer uitgebreide workshop komen, voor de meer technisch onderlegde klanten. Hier zal dan bijvoorbeeld een motor uitmekaar gehaald worden en door de cursisten terug in mekaar gestoken worden. Ook schakelkabels doortrekken en afregelen enz...

Workshops gaan enkel door op zondagnammidag van 14h tot 17h en kosten per persoon 20€. Minimum aantal deelnemers is 6. Maximum aantal is 8. Een workshop word pas ingericht als er voldoende belangstelling is.

Voorafbetaling is gewenst, bij niet aanwezig zijn op de workshop zal er geen terugbetaling zijn.

Enkel bij tijdig verwittigen van afwezigheid (min. 1 week) zal er terugbetaling mogelijk zijn.